Zgjidhje të shumta për mbështjelljen në paleta të produkteve si në linjat e prodhimit dhe në magazinim për transport të sigurt. Paisjet ofrojnë operim manual, gjysmë- manual deri dhe plotësisht automatik.